1.2.05

råd og VINK - Veiledning i informasjonskompetanse
En norsk side, der lægger sig op ad vores egen skrivOp.gave. Den har to dele:
Prosjekthjelp: en veiledning i gjennomføring av et prosjektarbeid eller skriftlig oppgave
Verktøykassa: med praktiske tips og øvinger. Der er også animerede søgevejledninger.
råd og VINK

Ingen kommentarer: