2.2.05

Enter X.
Et af de projekter, der fik solid støtte fra udviklingspuljen i sidste måned (1.070.000), vil skabe et e-lærings-redskab til udvikling og opkvalificering af børns søgning på Internettet. Redskabet skal kunne anvendes i såvel undervisnings- som folkebibliotekssammenhænge og skal være attraktivt at bruge også udenfor "tvangssituationer". Børn skal kunne opnå følgende kompetencer via Enter X:
At børn behersker kvalificerede søgestrategier og søgeteknikker
At børn mestrer begrebshierarkiet
At børn lærer at vurdere indhold mht. kvalitet og relevans
At børn behersker metodisk indholdslæsning.

Enter X er (vistnok) det eneste storstilede projekt, hvor skolebibliotekarer og folkebibliotekarer arbejder sammen på lige fod. Bag ansøgningen står: Kommunernes Skolebiblioteksforening, Dotbot, Danmarks Skolebibliotekarer og Odense Centralbibliotek.

Ingen kommentarer: