2.2.05

Digitale rettigheder i informationssamfundet.
Teknologirådet har til opgave at fremme teknologidebatten, vurdere teknologiens muligheder og konsekvenser og at rådgive Folketinget og regeringen.
Et af de emner, der skal behandles her i 2005 er en kernesag for bibliotekerne, de digitale rettigheder!
En arbejdsgruppen skal "analysere løsninger til sikring af rettigheder for digitale produkter. Løsningerne skal samtidig tage hensyn til borgernes mulighed for uhindret adgang til information. Teknologirådets arbejdsgruppe har besluttet at bruge bibliotekernes public serviceforpligtelse som arbejdseksempel. Arbejdsgruppen afholder workshop den 8. februar 2005 og blandt deltagerne er it-virksomheder, forbrugerorganisationer, forlag, musikbranchen, jurister og myndigheder. Arbejdsgruppen forventer at udgive en rapport i foråret 2005".
I arbejsgruppen deltager Karen Grundvad Kvist fra Danmarks Forskningsbiblioteksforening - som den eneste fra biblioteksverdenen.


Teknologirådet: Digitale rettigheder i informationssamfundet

Ingen kommentarer: