24.9.02

Ny undersøgelse af amerikanske studerende og internet.
The Internet Goes to College: How students are living in the future with today's technology hedder undersøgelsen. College studerende er heftige internetbrugere i sammenligning med befolkningen som helhed, internetbrug er del af den daglige rutine, delvis fordi de studerende er vokset op med computere. Internet er integreret i deres daglige kommunkation og er blevet en teknologi på linje med telefon og tv.
Om de studerende og bibliotekerne: 73% af de studerende siger, de bruger internettet mere end biblioteket, mens kun 9% siger, de bruger biblioteket mere end internettet når de skal søge information. Læs flere biblioteksresultater på side 12 - 13 i undersøgelsen, der er lavet af The Pew Internet & American Life Project.

Ingen kommentarer: