25.9.02

IT og arbejdsvilkår.
Teknologirådet udgav i sidste uge en interessant rapport om arbejdsvilkår i IT-samfundet. Blandt de mange spændende betragtninger er bl.a. denne definition på det teknologiske a-hold: "... kan defineres som medarbejdere, der både har stor IT-viden, brede kompetencer og sociale færdigheder, mennesker, som trives i ikke hierarkiske organisationer i konstant forandring, og som ikke mindst formår at sætter grænser mellem arbejdsliv og privatliv" (s. 14).
I det hele taget spiller evnen til at balancere mellem privat- og arbejdsliv en stor rolle for trivselen, i følge rapporten, der kan læses på Teknologirådets hjemmeside.

Ingen kommentarer: