4.9.02

Lovgivning gøres digital (ComOn, Af: Jeppe Kruse)

Der tages nu hånd om de sidste 450 barrierer for digitalisering af alle offentlige processer med et tilsvarende antal lovændringer.
Samtlige danske ministerier har fået en interessant opgave pålagt af justitsminister Lene Espersen. De skal luge i deres lovgivningsområder og finde alle de steder, hvor love, regler eller den administrative praksis blokerer for digitalisering. Der er identificeret 450 passager som skal ændres i enten den danske lovgivning eller den administrative praksis, for at regeringens ambitiøse digitaliseringsprojekt kan føres ud i livet.
Målsætningen er på længere sigt at gøre alle processer mellem det offentlige, borgerne og erhvervslivet tilgængelige på nettet.

Ingen kommentarer: