6.6.02

Fredede dyr på nettet
Skov- og Naturstyrelsen netop har offentliggjort et minileksikon
nettet over fredede dyr og planter i Danmark.

Ingen kommentarer: