27.6.02

ForbrugerINFOpunkt en succes.

Biblioteksstyrelsen har evalueret det første halve år: alle medvirkende 11 biblioteker er begejstrede for at deltage og ønsker at fortsætte. Der har været 350 registrerede henvendelser (og det reelle tal skønnes at være det dobbelte), og styrelsen vurderer, at dette tal er meget tilfredsstillende i betragtning af, at det drejer sig om et nyt tilbud og med kun 11 medvirkende biblioteker.
Forbrugerinformationen og Biblioteksstyrelsen håber på at inddrage flere biblioteker i starten af efteråret.

Ingen kommentarer: