12.6.02

Digital kopiering.

Som bekendt gælder den nye lovlige digitale kopiering ikke for biblioteker. Teknologirådets arbejdsgruppe om Digital Ophavsret (med bl.a. Harald von Hielmcrone, Statsbiblioteket) opfordrer i et nyhedsbrev til folketinget politikerne til at skabe en bedre balance mellem rettighedshavere og brugere.
Ingeniøren|net beskriver den vanvittige situation sådan: Vil bibliotekerne sende digitalt materiale, f.eks. en tidsskriftartikel, må man altså gå et skridt tilbage i den teknologiske udvikling og tage et print af artiklen og derefter faxe den videre til modtageren.

Ingen kommentarer: