1.2.07

DR regulerer blogging

I Danmarks Radio skal der gives tilladelse til at oprette en blog i tilknytning til et program eller udsendelse. Der bliver reguleret mht til hvem der skriver og hvordan kommentarer bliver modereret. De ny regler er udarbejdet af en etikgruppe med Lytternes og Seernes Redaktør (LS-redaktør) Jacob Mollerup som formand, og de er også godkendt af DRs direktion.
I fritiden er der også regler:
"Om bijob hedder det, at medarbejdere ikke må have bijobs, "der kan skabe tvivl om DRs troværdighed og uafhængighed" (heller ikke ulønnede), og de skal have indhentet tilladelse. Reglen gælder for fastansatte medarbejdere, men også freelanceres aktiviteter skal leve op til kravet om troværdighed og uafhængighed. Relevant i blogosfæren er bestemmelsen om, at DR normalt ikke giver medarbejderne "tilladelse til faste aftaler om klummeskrivning eller kommentarvirksomhed i andre virksomheder". Den enkelte direktør kan dog dispensere."
Jeg fornemmer at de har problemer med kontroltab i Danmark Radio - ligesom vi har i bibliotekerne. Er brugerne farlige? Er medarbejdernes meninger?
Læs på e-jour

Ingen kommentarer: