8.2.06

Kast lys over kulturværdierne!
LIGHT – Bring to light the Values of Cultural Heritage et et EU-projekt, som Roskilde Bibliotek deltager i.
I Roskilde etableres en kulturportal Roskilde Light, som vil lette adgangen til links til kulturarven i den nye Roskilde kommune. Der er indgået et samarbejde med Roskilde Domkirke om at visualisere enkelte kongebegravelser, med Roskilde Lokalhistoriske Arkiv om at digitalisere nogle lokalhistorisk vigtige dokumenter med kommentarer og med Sjællands Stiftsbibliotek om at præsentere Peder Sørensen Samlingen digitalt. Der samarbejdes med Roskilde Museum.
I Europa samarbejdes der med folkebiblioteker i Ungarn, Italien, Portugal og Grækenland Portalen findes på www.roskildelight.dk
Projektets hjemmeside findes på www.light-culture.net

Ingen kommentarer: