7.2.06

Hug til KKB fra fhv. kulturborgmester.
Debatten om email/sms advarsel før lånetid raser stadig i København. Tom Ahlberg var i en årrække (en rigtig god) kulturborgmester i København og er nu ansvarshavende redaktør for kulturtidsskriftet Søndag Aften. Han skriver i februar udgaven bl.a.:

"Københavns holdning til email-varsler ville svare til, at politiet modsatte sig opsætning af flere skilte med hastighedsbegrænsning - i rædsel for at Staten ville miste indtægter fra fartbøder. Politiet har heldigvis en højere etisk standard end de københavnske biblioteker."

En bruger kommenterer:
"Det svarer lidt til at vedtage, at hvis der juleaften ikke er taxaer nok i København til at alle ældre mennesker kan komme hen til familien juleaften, - så må man opstille et generelt forbud mod at ældre kører i taxa juleaften."

Søndag Aften: Dummebøder til biblioteker
Brugernes kommentarer

Ingen kommentarer: