11.2.06

Kampagneavis på gaden og nettet.
I forbindelse med Danmarks Biblioteksforenings e-bibliotekskampagne udkom den første af to kampagneaviser den 7.2. som et annoncetillæg til Jyllandsposten.
Ved læsning af avisen må man spørge sig selv, hvem søren den henvender sig til. Jeg synes, at i hvert fald nogle af artiklerne bærer præg af at være skrevet af og for fagets udøvere, ikke for vores brugere. Alenlange afsnit med f.eks. tekster som denne: "Derfor ser Dansk BiblioteksCenter et rationale i at udvikle systemmoduler, der kan kobles til DanBib og andre leverandørers bibliotekssystemer".
Hvem andre end os selv synes det er interessant? Og var det ikke en ide med noget journalistisk bearbejdning?

Kampagneavis nr. 1

5 kommentarer:

Søren Johannessen sagde ...

Du har helt ret Tora - Det minder sgu mere om et annoncetillæg til Bibliotekspressen end noget der henvender til sig almindelige biblioteksbrugere. Ukendte firmaer
udenfor biblioteksverden annoncerer - der er intet galt i det, men kunnne firmaerne så ikke lave lidt spændende konkurrencer i deres annoncer - nogle iPod,PSP, Xbox etc. på spil? - så glider reklameteksten lettere ned for andre end bibliotekarer.

Susanne L. Mikkelsen sagde ...

Helt enig!

Michael Larsen sagde ...

Jeg er informationskonsulent i Danmarks Biblioteksforening hvor jeg bl.a. er tovholder på kampagnen. Jeg vil derfor gerne kommentere nogle af de synspunkter som er kommet i denne post.

Der bliver spurgt hvem kampagneavisen henvender sig til.

Formålet med selve kampagnen er at vise hvad dagens folkebibliotek står for og dermed få fortalt, at biblioteket kan bruges til mere end mange måske går og tror.

Denne første kampagneavis har til hensigt at give eksempler på nogle af de opgaver der arbejdes med på bibliotekerne. For aktive biblioteksbrugere var mange af oplysningerne i avisen (forhåbentlig) ikke nye, mens ikke-brugere eller personer som kun sjældent bruger biblioteket fik mulighed for at læse om noget af det dagens bibliotek kan tilbyde dem.
Vi gør os ingen forestillinger om at de 130.000 kampagneaviser er blevet læst fra ende til anden af rigtig mange, måske lige bortset fra os som har en særlig interesse for branchen. Til gengæld håber vi, at en eller to af artiklerne kan have fanget den almindelige læsers opmærksomhed. Er det sket, er vi faktisk ganske godt tilfredse.

Annoncerne er med i avisen af økonomiske årsager, men vi mener også at de produkter og services som der annonceres for er med til at vise nogle af de opgaver biblioteket løser, f.eks nettjenesterne og DBBs tilbud. De læsere som vælger at bladre i avisen gør det formodentlig fordi de er nysgerrige efter at læse mere om biblioteket, og derfor har vi bevidst inviteret annoncører med, som hører til i branchen. Annoncer for f.eks TDC eller for et forsikringsselskab ville vel i
højere grad gøre avisen til et annoncetillæg?

At arbejde for at skabe de bedst mulige vilkår for bibliotekerne er en af Danmarks Biblioteksforenings primære opgaver. I den næste kampagneavis forsøger vi igen at rette opmærksomheden på bibliotekets mange tilbud og muligheder, men denne gang med særlig adresse til politikerne i landets nye kommuner. Hvis biblioteket fortsat skal kunne levere god service til borgerne er det nødvendigt, at politikerne er opmærksomme på vigtigheden af fortsat at have velfungerende biblioteker. Den næste avis supplerer således bogen 'Myter og facts om biblioteket', som vi op til kampagnestart sendte til samtlige landets kulturpolitikere.

Der er vist ret stor enighed om at 'bibliotekernes største problem er at vi ikke fortæller hvad vi kan og hvad vi tilbyder'.
Vi (Danmarks Biblioteksforening) forsøger med kampagnen at løfte en smule af opgaven (sammen med kampagnens hovedsponsor DBC
og andre gode samarbejdspartnere) ved at fortælle både den almindelige borger og beslutningstagerne hvad biblioteket kan bruges til.

Og ja, vi bruger også en hel del ord i kampagnen, men vi synes også der er meget at fortælle, som ikke kun kan indeholdes i overskrifter. At vi med denne form ikke fanger alle er vi fuldt ud klar over, men hvilken kampagneform formår egentlig det?
Kampagneaviserne er naturligvis den mest teksttunge del af kampagnen, som også består af plakater, annoncer, webbannere og
- ikke mindst - en fantastisk stor opbakning fra biblioteker over hele landet til at sprede kampagnens budskaber ud i lokalområderne.
Og det er jo det kampagnen handler om: at få fortalt hvad det moderne danske folkebibliotek står for.

Tora Trier Hansen sagde ...

Jeg kunne godt at have tænkt mig nogle artikler om bibliotek.dk, om biblioteksvagten, om bibliotekernes netguide, om at reservere og forny via bibliotekernes hjemmesider, om litteratursiden.dk, om bibliotekernes netmusik, om undervisning på bibliotekerne osv. osv. (E17 er pænt præsenteret, synes jeg).
Den slags vil interessere vores brugere - og hver enkelt vil så læse den/de artikler, der fanger deres opmærksomhed.

Michael Larsen sagde ...

Mange af de nettjenester der efterlyses som selvstændige artikler bliver omtalt i artiklen om Netbibliotekerne, der gerne skulle fungere som appetitvækker. Biblioteksvagten.dk annoncerer i avisen. Musikbibliotek.dk annoncerer og i næste nummer kommer der en artikel om bibliotekernes musiktilbud på nettet.
Vi synes ikke det skal være net det hele, pladsen i avisen er begrænset og er (som bekendt?) kun en del af flere elementer som indgår i kampagnen.
Bibliotek.dk er i øvrigt placeret øverst på alt annoncemateriale (plakater, udendørs infostandere, avis- og magasinannoncer).