6.7.05

Den nye pligtafleveringlov er trådt i kraft.
Den 1. juli kunne Det kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket begynde at indsamle og opbevare internetsider.
Forleden skrev BBC, at 90% af alt forskningsmateriale i 2020 vil blive udgivet i elektronisk form (i flg. en undersøgelse bestilt af British Library), halvdelen vil også udkomme i papirform, mens sølle 10% kun er tilgængelig i papir til den tid.
Ok, der er kommet mange undersøgelser med nogenlunde samme konklusion, som ikke har holdt stik, men det giver alligevel stof til eftertanke (og fast arbejde for KB og Statsbiblioteket).

Pligtaflevering.dk
BBC NEWS; Publishing makes shift to digital

Ingen kommentarer: