3.5.05

Nyt i Bibliotek.dk
Der er direkte links til Bibliotekernes Netmusik.
- bedre tilgængelighed for blinde og svagtseende. Bl.a. er det nu lettere at bruge bibliotek.dk med tekstlæser.
- tilbud om at fast biblioteksvalg også "automatisk" vises som favoritbibliotek.
Og hvis I stadigvæk ikke har fået afprøvet favoritbiblioteksfunktionen - så er det et rigtig godt tilbud til vores lånere ( jf. tidligere indførsel i bloggen: Kender du funktionen "Favoritbiblioteker" i Bibliotek.dk )

Ingen kommentarer: