11.5.05

Encyclopedia of North American Indians
En digital udgave af et værk fra 1996 fra Houghton Mifflin Company
Grundige artikler med litteraturhenvisninger til de enkelte afsnit. Der er beskrivelser af de enkelte stammer( mere end 100) og kort over territorierne.
Fundet via "Librarians Index to the Internet - News this week" en pendent til BNG's nyhedsbrev.
LII New This Week
der fås som mail eller feed
Encyclopedia of North American Indians

Ingen kommentarer: