25.11.04

Lån og læs.
Allerede nu har biblioteksstyrelsen givet tilsagn om støtte til 16 ansøgere til indsatsområdet Lån og læs (under udviklingspuljen).
Der var afsat 3 mill., men kun søgt for 1.527.000, hvilket nok har en del at gøre med flg. betingelse: "Den kommunale finansiering skal være en reel forøgelse af den samlede biblioteksbevilling. Forsøget må ikke gennemføres inden for den ordinære budgetmæssige ramme".
Men det er altså lykkedes for 16 biblioteker at ruske nogle ekstra penge ud af det kommunale budget. Godt gået!

Biblioteksstyrelsen: Udviklingspuljen. Indsatsområdet Lån og læs

Ingen kommentarer: