13.6.04

Personalisering i det sydlige Yorkshire.
"IT for me"-projektet vil via bibliotekerne tilbyde socialt udstødte en bedre mulighed for at opleve den digitale verdens muligheder. Det er tanken, at brugerne opgiver nogle personlige oplysninger. Derefter vil de via en personaliseret webside kunne se tre typer af indhold (tilpasset den personlige profil):
- Lokale websider, produceret af lokalgrupper, enkeltindivider og små forretningsforetagender
- websider og databaser, produceret af og stillet til rådighed via de lokale myndigheder
- en linksamling, produceret af de lokale biblioteker

Projekthjemmeside: IT for me
IT for Me: Getting personal in South Yorkshire public libraries. Artikel i Ariadne, nr. 39

Ingen kommentarer: