7.6.04

Informationsportalen gør opmærksom på Kulturarvens Forskerskole
Det er en ny opgave for Biblioteksskolen. Der skal skabes en systematisk og tværvidenskabelig forskeruddannelse på kulturarvsområdet. Forskeruddannelsen inddrager desuden det museale aspekt, videnskabelig informationssøgning, forskningsformidling og formidling af kulturarven, f.eks. gennem digitalisering. Kulturarvens Forskerskole er etableret af et netværk bestående af Kunstakademiets Konservatorskole, Danmarks Biblioteksskole, Kunstakademiets Arkitektskole, Arkitektskolen i Aarhus, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket.
Se hjemmesiden

Ingen kommentarer: