3.6.04

E-bøger på en ny måde i København.
KKB har købt adgang til Safari Tech Books Online med adgang hjemmefra for borgere i København. Safari samlingen består af IT-bøger fra de store kendte forlag, men adskiller sig fra andre lignende databaser (f.eks. Ebrary) ved, at biblioteket løbende kan "kassere" uinteressante bøger og erstatte dem med nye - indenfor samme beløbsramme.
Brugerne kan altså altid få adgang til nye bøger, uden at biblioteket skal investere yderligere. Til gengæld skal samlingen passes (men det er jo ikke noget nyt).

Læs mere på KKBs hjemmeside.

Ingen kommentarer: