16.3.04

2,9 mio fra Kulturnet Danmark: projektansøgninger senest 1. maj.
Så er der igen mulighed for at få rørt tasterne og i heldigste fald hente nogle penge hjem til innovative projekter.
Ansøgningerne skal som formål have "at kvalificere formidlingen af dansk kunst og kultur på internet til offentligheden".
Et af kriterierne for tildeling er at "projektet skal udfolde ét eller flere formidlingslag, der tilføjer tilgængeliggjort materiale en ekstra dimension. Kulturnet Danmark støtter således ikke digitaliseringsprojekter, som undlader at medtænke en formidlingsdel".

Læs mere på Insite, Kulturnet Danmark

Ingen kommentarer: