4.2.04

Hvem bruger IKKE bibliotekerne?
Sådan spurgte Danmarks Biblioteksforening sidste sommer. Nu foreligger en erfaringsopsamling, der viser, at bibliotekerne mener, at ikke-brugerne skal findes i to hovedkategorier: de ressourcestærke og de ressourcesvage.
Bibliotekerne gør opmærksom på, at begrebet ikke-bruger burde deles i ikke-låner og ikke-bruger. Det er en almindelig erfaring, at mange bruger bibliotekernes internetadgang uden at låne materialer.

Læs rapporten på dbf.dk

Ingen kommentarer: