14.2.04

E-læring og b-læring.
E-læring kender vi, men b?
Det står for blended learning, og er altså den type af kurser, hvor der er både tilstedeværelses-undervisning og e-læring med kommunkation i virtuelle miljøer.
Danmark er ikke særligt langt fremme med hverken e- eller b-læring, kun 8% af danskerne har forsøgt sig med denne form for uddannelse. Det fremgår af eDanmark 2004/1, udgivet af It og Telestyrelsen.
Det skal der gøres noget ved, mener Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling og sætter derfor 10 mio på højkant i en pulje til e-læring. Der skal søges inden 20. feb.

eDanmark 2004/1
Minsteriet for videnskab, teknologi og udvikling

Ingen kommentarer: