18.2.04

Adgang til tre nye databaser hjemmefra i KKB.
Borgere i København har nu også adgang til Biography Resource Center, Contemporary Authors og Grove Art fra hjemmecomputeren. Det bringer antallet af databaser med fjernadgang op på i alt 13.

Københavns biblioteker - fjernadgang

Ingen kommentarer: