22.1.03

Retningslinier for brug af internet på bibliotekerne.
Skulle man have brug for at se, hvordan andre biblioteker har udformet både etiske regler og ordensregler for internetbrug på biblioteket, har Danmarks Biblioteksforening lavet en lang liste over biblioteker og de regler, der gælder på det pågældende sted.
Nogle biblioteker har ingen nedskrevne regler, men de fleste har ret detaljerede regler for anvendelsen.

Ingen kommentarer: