2.1.03

Et nyt kulturtidsskrift ses nu på nettet : Minimalportalen
Fra redaktionens manifest :
"For det skal simpelthen være det kunst og kultur-tidsskrift man ikke kan finde nogen steder i forvejen. Det vil ikke falde i trend-jageriets store affaldsskakt, men snarere stolt fremvise de mærkelige, sjove, dybsindige, dygtige kunsteriske frembringelser som hovedsaglig de faste klummeskrivere kommer med
Øverste Kirurgiske I/S står bag det nye tidsskrift.

Ingen kommentarer: