8.1.07

Lovprocesser

At jura er noget af det mest komplicerede, kan bibliotekarer snakke med om. Vi får mange juraspørgsmål. Og mange er svære at finde ud af. Samt vi står i dilemmaet: Hvor meget må/kan vi hjælpe lånerne. Vi skal i hvert fald holde os langt fra at fortolke lovene. Hvordan bliver love egentligt til? De fleste har vel en fornemmelse. Men den kan de hurtigt få revideret ved at kigge på den nye Lovprocesguide. Den er godt nok ikke skrevet til bibliotekarer, men til ansatte i centraladministrationen som skal udarbejde lovene. Tre ministerier står bag. Og guiden giver et grundigt indblik i den komplicerede proces det er at lave love i Danmark.

Ingen kommentarer: