2.8.06

Flickr-frygt

Michael Stephens på ALA Techsource omtaler en skræmmekampagne mod bibliotekers brug af fotosiden Flickr. Den kommer i kølvandet på vedtaglesen af loven, DOPA -Deleting Online Predators Act, som netop er kommet igennem Repræsentanternes hus og er på vej til at blive behandlet i Senatet. Kort fortalt er lovforslaget et anslag mod enhver fri adgang på offentlige computere(skoler, biblioteker) til at anvende de fleste former for interaktive webtilbud, såsom Myspace og Flickr.
Amerikanske biblioteker slås med andre restriktioner som følge af : CIPA - Child Internet Protection Act - og COPA - Child Online Protection Act
Modargumenterne er naturligvis at uddannelse og oplysning er en bedre vej end forbud og måske filtre med tvivlsom virkning - eller uforklarlige effekter. Og at sider som Flickr er et rigtig godt værktøj for biblioteker til at vise andre sider af deres virksomhed.
ALA Techsource :Flickr + Libraries = Scary, Scary, Scary to Some Folks
Læs ALA's side om Cipa, Dopa mm.

Ingen kommentarer: