19.9.05

Kronik i Politiken.
Finn Vester, formand for Danmarks Biblioteksforening, gør i dagens kronik høfligt forlagsbrancen opmærksom på, at

"...bibliotekernes formål ikke er at købe bøger for at støtte kunstnere og forlag".
Og lidt senere: "Det stiller ligeledes store krav til forlagene, som er nødt til selv at indse, at den trykte bog ikke længere er det dominerende formidlings- og oplevelsesmedie. I den sammenhæng har forlagene en vigtig rolle at spille. Nemlig ved, ud over bøgerne, også for alvor at satse på digitale udgivelsesformer som f.eks. e-bøger og andre elektroniske medier, som vinder stadig større indpas i borgernes hverdag".

Tak for det og tak for en urban omgangstone.

Kronik i Politiken 19. sept.
(Finn Vester: De hellige bøger)

1 kommentar:

Jens Guld sagde ...

Lærebøger, der lægges på nettet til behagelig gratis nedhentning, øger salget af papirbøger. Se
http://home4.inet.tele.dk/jensguld/FlintDansk.htm

Det gælder måsske alle bøger. Se her
http://www.wumingfoundation.com/italiano/outtakes/copyleft_explained.html

Gyldendal m.fl. har et problem. Det har visse bibliotekarer også.