26.9.05

Klar på tasterne.
Fristen for ansøgning til Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker ligger som sædvanlig den første november.
Indsatsområderne er udvidet med De nye kommuner - Etablering af biblioteker i de nye kommuner og etablering af samarbejde med nye partnere.
Og som noget nyt skal ansøgningen udfyldes online - lettere for styrelsen, ikke nødvendigvis for ansøgerne (begrænsning i antal karakterer, slut med bilag).

Biblioteksstyrelsen: Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Ingen kommentarer: