1.9.05

Biblioteksposer!
Örebro Bibliotek fik her i designåret til opgave at designe en pose til alle biblioteker i lenet. Og så fik de den gode ide at bede andre biblioteker om at indsende et eksemplar af deres poser - de fik mere end 80, fra Ringsted over Piteå til Library of Congress.
Så mange udstillingsposer giver et billede af enorme stilforskelle, men også af ønsket om at formidle det samme på posen

"Plötsligt ser man lite av den bild som bibliotekspersonalen vill sprida av biblioteket: nej det är inte bibliotekspersonalens informationskompetens eller effektivitet.
Det är själva bibliotekslokalen – dvs svaret på mötesplatsen. Det är diverse djur – vilket ska signalera hemtrevlighet. Det är också stolthet över den egna orten manifesterad i kommunvapen eller runstenar.
Det som biblioteken säger på sina kassar till låntagarna att de ska göra på biblioteket är - föga förvånansvärt - att läsa böcker!"


Örebro Länsbibliotek: En kass webbsida

Ingen kommentarer: