1.12.04

Biblioteksvar.no
I Norge er to tjenester blevet lagt sammen: Spør Biblioteket (e-mail) og Bibliotekvakten (chat). Den nye tjeneste Biblioteksvar tilbyder også sms.
"Åbningstiderne" er fortsat langt fra på højde med de danske: chatten bemandes mandag - fredag fra 10-16, spørgsmål pr. e-mail kan forventes besvaret i løbet af den følgende arbejdsdag, forespørgsler pr. sms besvares så hurtigt som muligt og senest i løbet ad en følgende arbejdsdag.
Apropos biblioteksvagten.dk: "Foreningen Biblioteksvagten" er netop blevet dannet med Morten Fogh som formand og følgende medlemmer af bestyrelsen: Niels Jensenius (DVJB), Annette Brøchner Lindegaard (Esbjerg), Mogens Vestergaard (Roskilde), Karin Maan (Limfjordsbibliotekerne) og René Steffensen (HBK).

Biblioteksvar.no

Ingen kommentarer: