18.8.04

Netbiblioteker vurderes.
Dotbot, Skrivopgave, Spørg Olivia, Musikbibliotek.dk, Musikbibliotekarernes toolbox, Litteratursiden, FNG og Biblioteksvagten har alle fået tilskud via centralbibliotekskontrakterne i 2004.
I september vurderes disse (og andre netbiblioteker, der melder sig på banen inden 1. sept.). "Efter evalueringen vil der blive udarbejdet indstillinger til behandling i Biblioteksstyrelsens fagligt rådgivende udvalg for Overbygningspuljen og Biblioteksstyrelsen vil herefter træffe beslutning om hvilke netbiblioteker, der skal have tilskud og tilskuddets størrelse vil blive endeligt fastlagt, når Finansloven for 2005 er vedtaget".

Tilskud til Folkebibliotekernes Netbiblioteker 2005 (Biblioteksstyrelsens hjemmeside)

Ingen kommentarer: