22.8.04

Hvem låner e-bøger - svensk undersøgelse.
eLib, distributør af e-bøger, har gennemført en undersøgelse blandt brugere af svenske bibliotekernes ebogsudlån (eLib har også tre bibliotekskunder i DK: Randers, ÅKB og KKB). Formålet var at få mere information om ebogslånere.
eLib sammenfatter undersøgelsen sådan:
"Undersökningen visar att de som besöker bibliotekens e-boksavdelningar vanligtvis är män i 30- till 60-årsåldern. De är positivt inställda till tjänsten och de hittade den första gången när de besökte bibliotekets hemsida. De läser mer än svensken i gemen och de är bekanta med e-boksmediet. Sina e-böcker läser de framförallt på PC. Mest missnöjda är de med att det inte finns fler e-bokstitlar i sortimentet och mest nöjda är de med tjänstens tillgänglighet.
Drygt en fjärdedel av besökarna har laddat ned mer än 10 e-böcker, i sammanställningen kallade storanvändare. Denna grupp läser mycket böcker överhuvudtaget och sina e-böcker föredrar de att läsa på mobila enheter. De är företrädesvis män över 40 år och de hittade till e-bokstjänsten när de besökte bibliotekets hemsida. De är mycket positivt inställda till tjänsten och har inte upplevt några större svårigheter med installation och nedladdningar. De efterfrågar framförallt mer skönlitteratur, men ser gärna även mer facklitteratur i sortimentet."

Læs hele undersøgelsen

Ingen kommentarer: