14.1.04

Hvordan digitaliserer man 8 millioner bøger?
På Stanford University Library er projektet med at digitalisere stærkt hjulpet af, at de er ved at udvikle en robot, der kan skanne materialer 5 gange så hurtigt, som det kan gøres manuelt. Projektet med at skanne alle materialer ind er affødt af de fysiske samlingers komplicerede forhold. Der er 20 større biblioteker og flere små på området. Da man overgik til at digitalisere kortkatalogerne, steg brugen af samlingerne med 50%. Alene fordi det blev synligt, hvor materialet befandt sig. Heraf opstod ideen om at hvis selve materialet var tilgængeligt ville nytteværdien af investeringerne i bibliotekerne blive endnu større. Så derfor er målsætningen at digatilisere alle 8 mill. materialer. Men en robot gør det ikke alene - der kræves enorme mængder serverplads, netværk mm. "We're talking about gargantuan-sized memories and massively parallel supercomputers to whiz through this stuff" siger Michael Keller, University Librarian.
Læs artiklen i "The book and the Computer"

Ingen kommentarer: