8.1.04

Fra Biblioteksstyrelsen:
"Biblioteksstyrelsen har fået en del henvendelser vedrørende indførsel af karenstid ved udlån af nye CD’er på biblotekerne.
Forslaget er en del af Kulturministerens musikhandlingsplan for 2004-2007, hvor et af initiativerne er indførelse af en karenstid. Hvor lang karenstiden bliver vides endnu ikke.
En nærmere udformning af karenstiden afventer forhandling mellem ministeren og de kommunale parter. En bestemmelse om karenstid vil i givet fald indebære en lovændring eller en ny bekendtgørelse i relation til Lov om Biblioteksvirksomhed. Styrelsen vil informere på hjemmesiden, når der foreligger nye oplysninger i sagen"

Ingen kommentarer: