15.4.03

Hjælp til opgaveskrivere: BioInfo.
Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek har siden 1996 hjulpet gymnasieelever (men også elever i 9. og 10. klasse) med litteratur til opgaver indenfor bibliotekets emneområde. "Formålet med informationstjenesten er at fungere som en hjælp til informationssøgning for biologilærere og elever på gymnasier, HF og HTX".
BioInfo tilbyder:
Send en emnebestilling - få en litteraturliste.
Fuldtekstartikler, den nyeste er fra jan. 2003: Tungmetaller og grønne skove - Er skovrejsning løsningen på Danmarks grundvandsproblemer.
Litteraturforslag til efterspurgte bio-emner
Linksamling.
Kursus i biologisk emnesøgning.

Ingen kommentarer: