2.4.03

Biblioteket som postordreforretning.
I flere sammenhænge støder man på det synspunkt, at bibliotekerne skal kunne opkræve en håndteringsafgift for webreserveringer. Baggrunden er naturligvis de store mængder af materialer, som vi flytter ned fra hylder, op på hylder, og som brugerne (i heldigste fald) afhenter, hvis ikke, så ned fra hylder og op på hylder.
Senest blev håndteringsafgiften diskuteret på bibliotekslederforeningens årsmøde, hvor vandene delte sig: en fløj, som mente, at vi skal fastholde gratisprincippet også på webreserveringer, det er brugerne, der skal afgøre hvilke services, vi tilbyder, og den anden fløj, som mente, at vi skal regulere låneradfærden ved hjælp af en afgift. Foreløbig er Bibliotekslederforeningens holdning, at også webreserveringer skal være gratis.
Læs også Tina Pihs referat i Danmarks Biblioteker nr. 3/2003.

Ingen kommentarer: