16.4.02

Stregkodens afløser.
Silkeborg Bibliotek og vist også andre danske biblioteker (?) har i nogle år arbejdet med chippen som afløser for stregkoden på bibliotekets materialer. Fordelen ved chippen er, at den kan sende informationer som opfanges af læsere, der løbende registrerer hvilke materialer, der passerer den. Dermed behøver man i princippet ikke længere at henvende sig i skranken. Biblioteket registrerer automatisk, hvilke materialer en kunde tager med sig og registrerer så udlånene på lånerens "konto".
Problemet med chippen er først og fremmest prisen: p.t. ca. 1 euro pr. stk.! Københavns Hovedbibliotek har f.eks. ca. 1 mill. materialer.....
Men måske er der lys forude: nogle af dagligvarehandelens mastodonter forsker i at udvikle "penny-tags" altså mærker, der koster 1 cent eller 8 øre. Det skønnes at vare 10 år, før de er almindelige i brug. Til gengæld vil de så kunne tilføre låneren ekstra tjenester, hvis vedkommende er i besiddelse af en læser, der kan opfange chippens signal: f.eks. automatisk opkobling til internettet med ekstra information om materialet i form af f.eks. anmeldelser.
It-journalisten Peter Hesseldahl har skrevet en artikel om chippen , hvor han behandler emnet i relation til dagligvarehandelen.

Ingen kommentarer: