17.4.02

Ny hjemme-pc ordning vedtaget.
Itsvar skriver: Den nye ordning betyder, at medarbejdere får ret til et årligt fradrag på maksimalt 3.500 kr., hvis medarbejderen betaler til en ordning, hvor arbejdsgiveren stiller en pc til rådighed. Arbejdsgiveren skal samtidig betale mindst 25 pct. af udgiften.

Ingen kommentarer: