25.4.02

"Find it Virginia"

Hvis du logger på dette netsted - og du har et lånerkort til biblioteket - kan du får adgang til tidsskrifter, databaser og andre resurser. Der er dele af netstedet, der henvender sig til forskellige målgrupper, f. eks. studerende.
Mange af resurserne på finditva.com kan ikke findes ved almindelig internetsøgning. Det er ideen at stille de resurser til rådighed, som bibliotekerne abonnerer på i en eller anden form, så alle biblioteksbrugere i Virginia kan få adgang til de samme informationer.
Desuden er formålet at hjælpe bibliotekets brugere med at finde informationer - også uden for bibliotekernes åbningstider.

Ingen kommentarer: