16.12.11

Morten Hesseldahl, DR Kultur om bibliotekerne

Et rigtig interessant indlæg i diskussionen om bibliotekernes fokus og udvikling.
Hold fast i kerneydelserne, moderniser dem og gentag budskaberne til nye generationer, der ikke tager bibliotekerne for givet.


 

Et par citater:


Jeg synes, det er vigtigt, at værdibårne institutioner som biblioteker er opmærksomme på, hvad de står for. De kan ikke have alle mulige synspunkter. Efter min mening skal fokus måske ikke så meget være på at danne partnerskaber med f.eks. erhvervslivet. Det er klart, at bibliotekerne også skal være til for det, men fokus skal være på at se bibliotekerne som en del af oplysningsprojektet. Institutioner som er sat på jorden uden for markedsvilkår, ligesom f.eks. skoler og DR, for nu at nævne noget helt tilfældigt.
 ..... Vi er sat på jorden og finansieret af borgerne, fordi man synes, det er vigtigt, at der i et samfund er sådan nogle institutioner, og at markedet i sig selv ikke ville producere dem.

Og hvad er det, de gør? De går ind og gør folk kompetente til at være andet end forbrugere eller klienter, eller hvad ved jeg. De gør dem kompetente til at være handlekraftige borgere. Jo mere man ved, desto mere kompetent agerende kan man være. Det kan være som familiemedlem, som barn, i mødet med andre kulturer eller i forhold til at agere som erhvervsmand på udenlandske markeder. Man bliver mere handlekraftig af at have mere viden, og det oplysningsprojekt, synes jeg aldrig har været mere vigtigt end nu.

Man skal huske, at man hele tiden skal genfortælle og genopføre det, der er ens identitet......
Men det er noget af det, jeg synes bibliotekerne er godt på vej til med det store fokus på digitaliseringen af indholdet. Altså at det er indholdet, der er det interessante og ikke tilfældige aktiviteter på bibliotekerne eller et forsøg på at omdefinere bibliotekerne til medborgerhuse eller kulturhuse.

.....Det tænker jeg også må være den tilgang, man skal have i biblioteksverdenen( DR sælger oplysning..). At bibliotekerne er til af en bestemt grund, og i samme øjeblik man begynder at sige, at succeskriteriet f.eks. er at få flest mulige kunder i butikken, så har man mistet fokus. Omvendt kan man ikke leve med, at der ingen kunder kommer. Man må derfor hele tiden gøre sig umage med at være mindst lige så attraktiv som alt det andet, der byder sig til. Men altid med afsæt i kernevirksomheden

Morten Hesseldahl. Et skarpere bibliotek, Bibliotek og Medier nr. 4, Dec. 2011

Ingen kommentarer: