4.11.11

Det gråhårede Europa

Indtryk fra Konference i Genoa( Italien) med emnet : The generation over sixties in the Library.
 – a comparison of international experiences”.  
Anne Kathrine Skibelund fra Roskilde Bibliotekerne var inviteret til at fortælle om succesen med det danske netværk for 50+’ere, AgeForce.dk, og undertegnede havde søgt EU-penge fra Grundtvig programmet, der administreres af Styrelsen for International Uddannelse.
Demografien taler sit eget tydelige sprog: Den ældre del af befolkningen er voksende, og andelen af arbejdsdygtige er dalende overalt i Europa. 
Pointe 1 Digitale kompetencer
Bibliotekerne kan blive   - og er allerede i det fleste europæiske lande  - en afgørende medspiller, når det gælder om at få hele befolkningen med på den digitale udvikling, så de ikke bliver lukket ude fra væsentlige dele af i samfundet.
Pointe 2 Arbejde med partnerskaber og  frivillige
Vi skal bryde ud af den traditionelle, offentlige rolle og kaste os ud i nye, alternative partnerskaber.
Et eksempel fra Hovedbiblioteket i Hamborg: I 2008 startede de  ”The Media Couriers”, hvor frivillige bringer bøger og andre materialer ud til ældre borgere. De frivillige fungerer samtidig som en slags personlig kontakt og besøgsven.
Det specielle ved projektet er, at det er finansieret ved eksterne midler og ledes af en selvstændig virksomhed (knyttet til biblioteket) med ansatte, der udelukkende arbejder med at lede de frivillige. 160 frivillige og over 300 tilknyttede borgere vidner om, at der er interesse fra begge sider.
Pointe 3 "Aktiv aldring" bliver det nye mantra
Det er vigtigt at holde hjernen i gang – helt basalt at neuronerne i hjernen skal motioneres! – og at læsning er et af de bedste redskaber til det. Ifølge en af oplægsholderen som er neurofysiolog er det aldrig for sent fx at komme i gang med at læse, og det har stor betydning for hjernens ”fysiske form.
I forhold til den voksende ældregruppe og behovet for ”aktiv aldring” bliver det helt indlysende, at bibliotekerne bør spille en aktiv rolle”. 

Ingen kommentarer: