22.3.10

Carina-udvalgets rapport

Øget tilgængelighed (længere åbningstider)og styrket fokus på inspiration og læring lyder nogle af de helt centrale anbefalinger i rapporten. Også kompetenceudviklig, nye partnerskaber og etablering af et digitalt bibliotek, for bedre udnyttelse af digitaleresurser...

Rapporten kan ses på Styrelsen for Biblioteks og Mediers hjemmeside:

Folkebibliotekerne i Videnssamfundet.

Ingen kommentarer: