12.6.07

Sundhedsområdet og internettet

I en artikel fra Ugeskrift for Læger (2007;169(24):2318) om Danskernes brug af sundhedsydelser på internettet fremgår at

60% af danskerne bruger internettet, når de søger information om sundhed. Især personer med høj uddannelse, kvinder, personer med dårligt helbred og folk med børn bruger internettet til sundhedsformål. Hver fjerde dansker har oplevet, at være blevet beroliget efter at have læst om sygdomme på internettet; det er tre gange så mange som dem, der har oplevet at blive bekymret. 3% siger, at de efter at have været på internettet har ændret deres medicinindtag uden først at have konsulteret en læge. 8% af danskerne har på et eller andet tidspunkt opsøgt deres egen læge via internettet og 58% ville læse i egen journal, hvis de fik mulighed for at gøre det online...Den praktiserende læges position som den primære kilde til sundhedsinformation er dog ikke truet.. ..Danskerne efterspørger i stigende grad løsninger, der gør, at de via internettet kan komme i kontakt med de forskellige aktører i sundhedssektoren.

Hvis bibliotekerne skulle lære af undersøgelsen, måtte det vel være to ting. For det første at internettet åbenbart for disse brugere opfattes som meget troværdigt (jeg mener, hvem vil sætte sit helbred på spil?). For det andet at Sundhed.dk synes at være en slags murbrækker for den digitale signatur. Hvor mange biblioteker er det nu som bruger digital signatur? Og lad det nu blomstre med kommentarer om hvor uduelig den digitale signatur er.

1 kommentar:

Kalle Nielsen sagde ...

Sorry - ingen opblomstring til den negative side herfra.
Digital signatur er vejen til offentlig forvaltning, som ikke har været nogensinde før.
For det første naturligvis til formularer, egne dokumenter, betalingstjenester osv.
Men i x omgang også til en helt anderledes form for aktindsigt i det offentlige ind vi kender det i dag. Den dag det offentlige kan opmærke deres dokumenter, så det er egnet til automatisk indsigt for borgere generelt; og for fx partsindsigt - se deeet... vil rykke :)
Og det er slet ikke umuligt, vi skal bare have nogle politikere som vil det, hvis de findes.