26.1.05

Udviklingspuljen - hvem fik, hvem fik ikke.
18 millioner har fundet vej fra Nyhavn til biblioteker over hele landet til udvikling af folke- og skolebibliotekerne (i øvrigt en mulighed som de virkelig misunder os i de andre nordiske lande).
Desværre er der uhyggeligt mange klik frem til et overblik, så her følger en oversigt over de projekter, der har søgt og fået mere end 500.000 (dermed ikke være sagt at netop disse projekter er de mest interessante!):
Bibcast (ÅKB m.fl.: 900.000)
Mit bibliotek - personlig biblioteksservice på nettet (ÅKB m.fl.: 1.060.000)
Downlaan (KKB m.fl.: 1.537.500)
Læring, lyst og Viden: Unge, informationskompetence og bibliotekerne (KKB: 500.000)
Absalon.nu (KKB: 680.000)
Læring & Viden (Gentofte: 617.000)
Projekt Livslang Læring (Viborg: 579.000)
Hybride læringsmiljøer (ÅKB: 936.891)
Enter X - Udvikling af netbaseret e-læringsapplikation for børn (Kommunernes Skolebiblioteksforening: 1.070.000)
Forvandlingsrum - et Modelrum for fysiske formidlingsformer (ÅKB: 995.000)

Biblioteksstyrelsen: Udviklingspuljen, ansøgningstermin 1. november 2004
Herfra linkes til referatet af RUFs møde, hvor de meget interesserede og tålmodige kan hente indstillingerne indenfor hvert indsatsområde i pdf

Ingen kommentarer: