31.1.05

Ny betænkning.
1. februar træder den nye betænkning om biblioteksvirksomhed i kraft. Udover den meget omtalte karenstid på musikken (apropos valget: gennemført af VK-regeringen!), får bibliotekerne en anden tilsvarende elendig mulighed for at fastsætte begrænsninger for lånerens samlede antal lån og reserveringer. Sidstnævnte er i det mindste frivillig.

Biblioteksstyrelsen:
Ændring af Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed træder i kraft 1. februar 2005

Ingen kommentarer: