8.7.04

Statistik for folke- og forskningsbiblioteker.
Endelig foreligger statistikken for 2003 - bedre meget sent end aldrig.
I pressemeddelelsen gør styrelsen opmærksom på, at "at den tilbagegang for udlån af bøger (i folkebibliotekerne) der tidligere har kunnet konstateres, er stagneret i 2003". Det samlede udlån er steget.
I forskningsbibliotekerne er udlånet steget med ikke mindre end 29%! Og stigningen i elektroniske udlån er 67%. De elektroniske udlån udgør 63% af det samlede udlån.

Biblioteksstyrelsens pressemeddelelse.

Ingen kommentarer: