3.7.04

Kvalitetssikring.
Biblioteksvagter er klar til at gå i gang med at give hinanden feedback på besvarelserne. Formålet er dobbelt: at forbedre svarene og at kompetenceudvikle de deltagende bibliotekarer.
Syv biblioteker (biblioteksvagt-deltagere) har meldt sig som 'feedbackere", som systemarisk vil gennemgå de besvarelser, deres kolleger sender afsted til brugerne.

Biblioteksvagten.dk

Ingen kommentarer: