19.5.04

Lesehulen - for norske børn fra 8 - 12 år.
"Lesehulen er et opplevelsessted som introduserer bøker til barn i aldersgruppen 8 -12 år, gjennom lyd, bilde og interaktivitet. Innholdet på internettsidene tar utgangspunkt i bøker skrevet av norske forfattere. Vi tar for oss historier og litterære figurer fra utvalgte bøker og har utarbeidet nye fortellinger fortalt gjennom lyd og bilde. Disse skal fungere som en introduksjon til den aktuelle boken.
Målet er å formidle en stemning og et tema, og gjøre de unge kjent med personene i bøkene - og gjennom dette få lyst til å ville lese hele boka".
De unge brugere kan også skrive et søgeord og få tips til bøger.
Lesehulen er et samarbejdsprojekt mellem Deichmanske Bibliotek og Mediesenteret i Bergen.

Lesehulen.
Om lesehulen.

Ingen kommentarer: